WATER & VOEDSEL

WATER EN VOEDSEL IS ESSENTIEEL

VOOR EEN MENSELIJK BESTAAN


In 2010 is er  een tuinbouwproject  opgestart. Samen met de plaatselijke  bevolking werden 8 waterputten met de hand uitgegraven en gebetonneerd.  Er is een omheining geplaatst en gebetonneerd rondom de percelen zodat  het loslopend vee de tuinen niet kon beschadigen.  De vrouwen die deelnamen aan het project betaalden  maandelijkse een bijdrage  van 100 Cfa of 0.15 euro. Voor hen was deze bijdrage een grote inspanning maar het was lang niet voldoende om het jaarlijks onderhoud van de putten te betalen. Intussen is het project in handen van de lokale mensen.      De waterpomp is geschonken door de sponors van VZW De vrienden van Burkina Faso;

Dank aan de vrienden van Burkina Faso