EDUCATIEVE WERKING

DUURZAME ONTWIKKELINGSEDUCATIE 


Solidariteit met Sabou  kan enkel tot stand komen indien we ons betrokken voelen bij de oorzaken van de onrechtvaardige kloof tussen hier in Belgi├ź en Sabou in Burkina Faso. We zijn er van bewust dat ons eigen gedrag impact heeft  op Sabou  en omgekeerd. Er zijn structurele veranderingen nodig.

Door het educatieve luik willen we   bijdragen tot een meer rechtvaardige en solidaire wereld gebaseerd op mondiale waarden, daarom willen wij mensen sensibiliseren, bewustmaken, engageren en mobiliseren. 


We werken 5 ludeuke educatieve koffers uit voor verschillende doelgroepen.
We maken een vertel-prentenboek geïnspireerd op een verhaal van Sabou, Burkina Faso voor kinderen.
De educatieve koffers zijn een gereedschapskist met leerevents  en activiteiten om  te sensibiliseren en over te gaan tot actie met de SDG's.  Alle methodieken zijn kant en klaar uitgewerkt met bijhorend  materiaal en een eenvoudig te gebruiken handleiding.


De inhoud van de zowel de koffers als het boek zijn, steeds vertrekkend vanuit een verhaal van Sabou:
Koffer 1 (hoofdstuk 1 in het boek): De mens : ik en mezelf, ik en de anderen, ik in de groep.

Koffer 2 (hoofdstuk 2 in het boek): De planeet : overal ter wereld.

Koffer 3 (hoofdstuk 3 in het boek): Welvaart: ik ben een geluksvogel!

Koffer 4 (hoofdstuk 4 in het boek): Vrede: ben ik een robot?

Koffer 5 (hoofdstuk 5 in het boek): Participatie: we doen mee met de sdg's!

Het  vertel-prentenboek verschijnt  oktober 2019.