ONDERWIJS WERKING VAN DE SCHOOL

ONTWIKKELING BEGINT STEEDS MET ONDERWIJS


In 2012 is een  kleuterschooltje gestart.  Ondertussen hebben we nieuwe school gebouwd met steun van de Provincie West-Vlaanderen, vele steden en gemeenten en vele sponsors.  De ouders betalen  een  bijdrage (6500 cfa. = 10 euro) maar zijn niet  in de mogelijkheid de volledige som bij elkaar te krijgen. Buiten dit bedrag  zijn er nog werkingskosten  per leerling van  ongeveer  5 euro per maand of 60 euro per jaar.   Daarom zoeken we meters en peters  die bereid zijn het schoolgeld te sponseren (5  euro/maand of 60 euro/jaar) en op die manier kinderen de kans te geven een jaar lang  naar school te gaan.


Waarom een kleuterschool?  De kinderen starten  onvoorbereid in het 1ste leerjaar in overvolle klassen van 80 tot 120 leerlingen.  De lessen worden gegeven in het Frans maar de plaatselijke bevolking spreekt Moor├ę.   Slechts enkelen slagen erin om het basisonderwijs te voltooien.


Het is de bedoeling om in de kleuterschool de kinderen beter voor te bereiden op het 1ste leerjaar.

Hoe :

*  aanleren van een basis van de Franse taal

*  bijbrengen van  basishygi├źne

*  bijbrengen van een basisattitude

* kennis maken met voorbereidend lezen en schrijven via spel en groepswerk


We willen deze kinderen kansen geven op een betere toekomst.