WATER & VOEDSEL

VZW SABOU.BE

WATER EN VOEDSEL IS ESSENTIEEL

VOOR EEN MENSELIJK BESTAAN

 

In 2010 is er een tuinbouwproject opgestart. Samen met de plaatselijke bevolking werden 8 waterputten met de hand uitgegraven en gebetonneerd. Er is een omheining geplaatst en gebetonneerd rondom de percelen zodat het loslopend vee de tuinen niet kan beschadigen. De vrouwen die deelnemen aan het project betalen maandelijkse een bijdrage van 100 Cefa of 0.15 euro. Voor hen vraagt deze bijdrage een grote inspanning maar het is lang niet voldoende om het jaarlijks onderhoud van de putten te betalen.

 

In samenwerking met de Vrienden van Burkina Faso werd een waterpomp geinstalleerd. Door onze samenwerking zijn tal van bestaande waterpompen in het dorp gerepareerd.