ONDERWIJS

ONTWIKKELING BEGINT STEEDS MET ONDERWIJS

 

In 2012 is een kleuterschooltje gestart. Ondertussen zijn we bezig met de voorbereidingen van de bouw van een nieuwe school met steun van de Provincie West-Vlaanderen, de steden Aartselaar, Diksmuide, Menen en Kortrijk en vele sponsors. De werkingskosten per leerling zijn ongeveer 5 euro per maand of 60 euro per jaar. De ouders betalen een bijdrage (6500 cfa. = 10 euro) maar zijn niet in de mogelijkheid de volledige som bij elkaar te krijgen. Daarom zoeken we meters en peters die bereid zijn het schoolgeld voor één kind per jaar te sponsere (5 euro/maand of 60 euro/jaar) en op die manier een kind de kans te geven een jaar lang naar school te gaan.

 

Waarom een kleuterschool? De kinderen starten onvoorbereid in het 1ste leerjaar in overvolle klassen van 80 tot 120 leerlingen. De lessen worden gegeven in het frans maar de plaatselijke bevolking spreekt Mooré. Slechts enkelen slagen erin om het basisonderwijs te voltooien en blijven net zoals hun ouders analfabeet.

 

Het is de bedoeling om in de kleuterschool de kinderen beter voor te bereiden op het 1ste leerjaar.

Hoe :

* aanleren van een basis van de Franse taal

* bijbrengen van basishygiëne

* bijbrengen van een basisattitude

* kennis maken met voorbereidend lezen en schrijven via spel en groepswerk

 

We willen deze kinderen kansen geven op een betere toekomst.

 

 

VZW SABOU.BE