WATER & VOEDSEL

VZW SABOU.BE

WATER EN VOEDSEL IS ESSENTIEEL

VOOR EEN MENSELIJK BESTAAN


In 2010 is er  een tuinbouwproject  opgestart.    Samen met de plaatselijke  bevolking werden 8 waterputten met de hand uitgegraven en gebetonneerd.  Er is een omheining geplaatst en gebetonneerd rondom de percelen zodat  het loslopend vee de tuinen niet kan beschadigen.  De vrouwen die deelnemen aan het project betalen  maandelijkse een bijdrage  van 100 Cefa of 0.15 euro. Voor hen vraagt deze bijdrage een grote inspanning maar het is lang niet voldoende om het jaarlijks onderhoud van de putten te betalen.                         Er is een waterpomp geschonken door de sponors van VZW De vrienden van Burkina Faso;

Dank aan de vrienden van Burkina Faso