ONDERWIJS WERKING VAN DE SCHOOL

ONTWIKKELING BEGINT STEEDS MET ONDERWIJS


In 2012 is een  kleuterschooltje gestart.  Ondertussen zijn we bezig met de voorbereidingen van de bouw van een nieuwe school met steun van de Provincie West-Vlaanderen, de steden Aartselaar, Diksmuide, Menen en Kortrijk en vele sponsors. De werkingskosten  per leerling zijn  ongeveer  5 euro per maand of 60 euro per jaar.  De ouders betalen  een  bijdrage (6500 cfa. = 10 euro) maar zijn niet  in de mogelijkheid de volledige som bij elkaar te krijgen.  Daarom zoeken we meters en peters  die bereid zijn het schoolgeld voor één kind per jaar te sponsere (5  euro/maand of 60 euro/jaar) en op die manier  een kind de kans te geven een jaar lang  naar school te gaan.


Waarom een kleuterschool?  De kinderen starten  onvoorbereid in het 1ste leerjaar in overvolle klassen van 80 tot 120 leerlingen.  De lessen worden gegeven in het frans maar de plaatselijke bevolking spreekt Mooré.   Slechts enkelen slagen erin om het basisonderwijs te voltooien  en blijven net zoals hun ouders analfabeet.


Het is de bedoeling om in de kleuterschool de kinderen beter voor te bereiden op het 1ste leerjaar.

Hoe :

*  aanleren van een basis van de Franse taal

*  bijbrengen van  basishygiëne

*  bijbrengen van een basisattitude

* kennis maken met voorbereidend lezen en schrijven via spel en groepswerk


We willen deze kinderen kansen geven op een betere toekomst.VZW SABOU.BE